Köszöntõ

Bemutatkozás

Referenciák

A közbeszerzés

Aktuális feladatok

 
 
 
 
 
 


Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl szóló
2012. évi CCIV. törvény alapján


67. (1) A közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 10. (1) bekezdésb)pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerzõdésekre vonatkozó értékhatárt - 2013. január 1-jétõl 2013. december 31-éig:
a)árubeszerzés esetében: 8,0 millió forint,
b)építési beruházás esetében: 15,0 millió forint,
c)építési koncesszió esetében: 100,0 millió forint,
d)szolgáltatás megrendelése esetében: 8,0 millió forint,
e)szolgáltatási koncesszió esetében: 25,0 millió forint.

(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerzõdésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2013. január 1-jétõl 2013. december 31-éig:
a)árubeszerzés esetében: 50,0 millió forint,
b)építési beruházás esetében: 100,0 millió forint,
c)szolgáltatás megrendelése esetében: 50,0 millió forint.


68. (1) A Kbt. 10. (1) bekezdés a)pontja szerinti, az árubeszerzésre vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár - kivéve a Kbt. XIV. Fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerzõdésekre vonatkozó értékhatárt - 2013. január 1-jétõl 2013. december 31-éig:

a)aKbt. 6. (1) bekezdésa)pontjában meghatározott ajánlatkérõk esetében, valamint ezen ajánlatkérõk esetében a védelem terén beszerzendõ árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendõ áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel: 130 000 euró,

b)a Kbt. 6. (1) bekezdése szerinti egyéb ajánlatkérõ esetében, valamint a 6. (1) bekezdésa)pontjában meghatározott ajánlatkérõk esetében, ha a védelem terén a beszerzendõ áru a Kbt. 2. mellékletében nem szerepel: 200 000 euró.

(2) A Kbt. 10. (1) bekezdésa)pontjában meghatározott, az építési beruházásra vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár - kivéve a Kbt. XIV. Fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerzõdésekre vonatkozó értékhatárt - 2013. január 1-jétõl 2013. december 31-éig: 5 000 000 euró.

(3) A Kbt. 10. (1) bekezdésa)pontja szerinti, az építési koncesszióra vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár 2013. január 1-jétõl 2013. december 31-éig: 5 000 000 euró.

(4) A Kbt. 10. (1) bekezdésa)pontjában meghatározott, a szolgáltatás megrendelésére vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár - kivéve a Kbt. XIV. fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerzõdésekre vonatkozó értékhatárt - 2013. január 1-jétõl 2013. december 31-éig:

a)a Kbt. 6. (1) bekezdésa)pontjában meghatározott ajánlatkérõk esetében, ha a szolgáltatás a Kbt. 3. mellékletében szerepel, kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatásokat: 130 000 euró,

b)a Kbt. 6. (1) bekezdésében meghatározott egyéb ajánlatkérõ esetében, ha a szolgáltatás a Kbt. 3. mellékletében szerepel, kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatásokat: 200 000 euró,

c)a Kbt. 3. mellékletében a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatások és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatások, valamint a Kbt. 4. melléklete szerinti szolgáltatások esetében: 200 000 euró.

(5) A Kbt. 10. (1) bekezdésa)pontjában meghatározott, a tervpályázati eljárás lefolytatására vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár - kivéve a Kbt. XIV. fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerzõdésekre vonatkozó értékhatárt - 2013. január 1-jétõl 2013. december 31-éig:

a)a (4) bekezdésa)-c)pontjában meghatározott értékhatárok, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor,

b) a (4) bekezdésa)-c)pontjában meghatározott értékhatárok minden olyan tervpályázati eljárás esetében, amelynek pályázati díja és a pályázóknak fizetendõ díjak együttes teljes összege eléri vagy meghaladja ezeket az értékhatárokat.

69. (1) A 68. -tól eltérõen a Kbt. XIV. Fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerzõdések esetén irányadó, a Kbt. 10. (1) bekezdés a)pontjában meghatározott uniós közbeszerzési értékhatár 2013. január 1-jétõl 2013. december 31-éig:

a)árubeszerzésre, valamint a szolgáltatás megrendelésére 400 000 euró,
b)építési beruházásra 5 000 000 euró.

(2) a Kbt. XIV. fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerzõdések esetén irányadó, a Kbt. 10.
(1) bekezdésa)pontja szerinti, a tervpályázati eljárás lefolytatására vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár 2013. január 1-jétõl 2013. december 31-éig:

a)400 000 euró, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor,
b)400 000 euró, ha a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendõ díjak együttes teljes összege eléri vagy meghaladja ezt az értékhatárt.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben, valamint a 68. -ban meghatározott uniós értékhatárok forintban meghatározott összegeként az Európai Unió Hivatalos Lapjában így közzétett - az Európai Bizottság által kétévente felülvizsgált - összeget kell figyelembe venni.

I. Közbeszerzési értékhatárok 2012. január 1-jétl 2012. december 31.-éig:

Közösségi értékhatárok:
A Kbt. 6. (1) bekezdése a) pont kivételével valamennyi ajánlatkérõ esetében:
árubeszerzésre 54 560 000 forint (200 000 euró)
szolgáltatásra 54 560 000 forint (200 000 euró)
építési beruházásra, építési koncesszióra 5 000 000 euró, azaz 1 364 000 000 forint.

Nemzeti értékhatárok:
1. A Kbt. III. részének a Kbt. XIV. fejezetének kivételével történõ alkalmazásakor:
Árubeszerzés esetén: 8 millió forint,
Építési beruházás esetén: 15 millió forint,
Építési koncesszió esetén: 100 millió forint,
Szolgáltatás megrendelése esetén: 8 millió forint,
Szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió forint.

2. A Kbt. III. részének a Kbt. XIV. fejezetével történõ együttes alkalmazásakor:
Árubeszerzés esetén: 50 millió forint,
Építési beruházás esetén: 100 millió forint,
Szolgáltatás megrendelése esetén: 50 millió forint.

Az értékhatárok értelmezésében, és alkalmazásában valamennyi érdeklõdõnek térítésmentesen segítségére vagyunk.
Kérdéseit a prezentarones@hotmail.com címre tudja elküldeni.